Jourstromstad.se

2017-06-22

Capio Vårdcentral Strömstad

Verksamhetschef Per Midtvedt

Lasarettsgatan 7

452 37 Strömstad

Vård i Strömstad 24 timmar om dygnet

Jourstromstads Stein Rukin, en av undertecknarna av denna skrivelse, var under våren 2016 och nu senast i september 2016 i kontakt med Dig Per rörande vården i Strömstad. Troligen har Du följt den senaste händelseutvecklingen här i Strömstad, nu senast att single responderbilen har ställts in i vart fall under juni, juli o augusti. Med anledning av detta har diskussioner förts med VG-regionens politiker som står ”helt handfallna” inför den uppkomna situationen. Vi vill nu från jourstromstad, med just nu 4.937 st följare, be Er på Capio att för egen del och tillsammans med Bohuslinden hjälpa oss boende i Strömstad, samt alla besökare under dessa sommarmånader, att lösa frågan om vård/jour efter kl 17.00 på vardagar.

Informationen från VG-regionen är helt frånvarande, hur skall en utländsk turist hitta sjukvård efter kl 17.00 på vardagar. Problemet är nu inte bara begränsat till turister utan även till kommunens egen befolkning då ”vårdutbudet” varierar från tidpunkt till tidpunkt.

Du Per skrev i mail till Stein Rukin den 5 september 2016 ”Jag lägger ned hela mitt engagemang och otaliga arbetstimmar på att förbättra vården för strömstadsborna.”. Vi i jourstromstad har även på förslag att invånare och besökare skall kunna få vård efter kl 17.00 i Halden eller på Kalnäs. Vi utvecklar inte vilken typ av vård och på vilka tider här utan inriktar oss på frågan om betalning för vården.

Regionen är skyldig att betala för sådant besök, men patienten, gäller främst Strömstadsbor, för att sedan begära betalning av sitt regionen. Vi ber Er på Capio och även Bohuslinden, att hjälpa oss med förskottering av utlägg för vård till dess att region/landsting behagar betala, för det fall Ni inte kan erbjuda den efterfrågade vårdn 24 timmar dygnet, i första hand denna sommar.

Strömstad som ovan

Jourstromstad.se

Anders Ekström, Båtviksvägen 54, 452 90 Strömstad, telefon 0704 743737 Stein Rukin