På förekommen anledning, artikel i Strömstads tidning 1 juli 2017 Undertecknad är jourstromstads representant i den av kommunpolitikerna valda gruppen i Strömstad som skall arbeta med vård-/jourfrågor i Strömstad dels på kort sikt/sommaren dels på lång sikt mot regionen.

I nämnda artikel, en intervju med ordföranden i arbetsgruppen, vars innehåll inte kommunicerats med gruppen, i vart fall inte med jourstromstads representant, framföres synpunkter som inte är förankrade, i vart fall inte med jourstromstad. I artikeln citeras ordföranden bl. a enligt följande "Om man lyssnar på Jour Strömstad ............... så kan man tro att frågan kan lösas med en fingerknäpp. .................. Det är inte aktuellt för kommunen att anställa en läkare till exempel, som det pratas om. Då kliver vi in på regionens område.".

Det är grundläggande i en arbetsgrupp att uttalanden för gruppens räkning skall vara förankrade i gruppen. Med anledning av det inträffade, och som det kan uppfattas misskreditering av jourstromstad, avgår härmed jourstromstads representant från arbetsgruppen.

Det är fullt möjligt för en kommun att anställa läkare. Vi i jourstromstad hänvisar till vårt medborgarförslag, Norrtäljemodellen, inlämnat till Kommunfullmäktige i april i år, detta efter minst ett års arbete med kommunikation med regionen. I arbetet för att uppnå vård 24 timmar dygnet skall man inte stänga dörrar innan man ens försökt öppna dessa.

-Anders Ekström