Här finns idag två möjligheter att uppnå vård dygnet runt i Strömstad, antingen med Norrtäljemodellen, samverkan mellan kommun och landsting i ett kommunalförbund för att driva sjukvård, eller genom utbyggnad/utveckling av Samverkande sjukvård.  

Samverkande sjukvård är ett samarbete mellan VG-regionen/landstinget och Strömstads kommun. Detta startade som ett projekt i Strömstad 2009.   

Samverkande sjukvård är en arbetsmodell med syfte att tillvarata de samlade sjukvårdsresurserna i närområdet på bästa sätt och har startats för att skapa snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård.  

Regionen ersätter Strömstads kommun med dels ett fast belopp om 400.000 kr per år dels med en besöksersättning på 4.000 kr per uppdrag.  

Idag omfattar samverkande sjukvård samtlig kommuninvånare från 18 år och uppåt och detta sker genom hembesök. Tidigare var det en begränsning från 65 år som nu är borttagen.  

Vi föreslår att Samverkande sjukvård utökas till att omfatta samtliga, således ingen nedre åldersgräns.  

Samverkande sjukvård bör lokaliseras till lokaler i Strömstads sjukhus. Detta innebär att alla har möjlighet att fysiskt ta sig till den Samverkande sjukvårdens mottagning och det skall dessutom finnas en direkttelefonlinje dit. Alltså inte via 1177. Öppen mottagning främst från 17.01 på vardagar samt på helger och veckoändar.  

I den Samverkande sjukvården skall förutom sjuksköterskor ingå läkare.  

Detta kan bli en etablering av en närakut i Strömstad genom att använda befintliga lokaler, utrustning, personal mm samt med tillskott av läkare.  

Närakut är en mottagning för akuta åkommor som inte kräver akutsjukhusens resurser för tex frakturer, sårskador, inflammationer, allergier mm.  

En närakut skall avlasta akutsjukhuset och ambulanssjukvården. Detta omfattas av VG-regionens handlingsplan – utveckla den nära vården.  

Ambulanssjukvården i Strömstad kostar mer än 30 Mkr per år. Enligt uppgift är drygt 20 % av ambulanstransporterna onödiga, vilket innebär att bara här finnas en årlig besparing på ca 6 Mkr samt besparing single responder på ca 5 Mkr årligen.  

Om och när detta genomförs har Strömstad fått en light Norrtäljemodell på Strömstads sjukhus.  

Detta förslag att utveckla Samverkande sjukvård är ett helt möjligt lösningsförslag till vård dygnet runt i Strömstad på ett enda ställe.  

Strömstad 2018-02-19  

jourstromstad