Kom till Folkets Hus i Strömstad den 18 mars kl 18:00

Dagordning för möte 12 mars 2018 arrangerat av Jour Strömstad, jourstromstad.se

A. Vad är jourstromstad och vad är meningen med dagens möte

B. Hur fungerar vården i Strömstad idag och vad har jourstromstad hittills gjort

C. Olika vårdalternativ, möjligheter, och Norgespåret

D. Hur går vi vidare efter kvällens möte

 

 1. Det är val till Riksdag, till landsting/VG-regionen och kommunen den 9 september 2018.
 2. Sverige är indelat i 20 landsting och 290 kommun.
 3. Obligatoriska uppgifter för ett landsting är sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Är man region som Västra Götaland kan man frivilligt även syssla med kultur, utbildning, turism och regional utveckling. Västra Götalands regionfullmäktige utgörs av 149 st fullmäktigepolitiker med 149 st ersättare. Vidare finns 15 st regionråd, avlönade med 66.400 kr/mån/person.
 4. Totalt är 1.100 politiker, fritidspolitiker engagerade i regionens olika styrelser och nämnder. Bland annat är det olika styrelser/nämnder som bestämmer om vården på dygnets 24 timmar.
 5. Jour Strömstad bildades under början av år 2016 med huvuduppgift att få tillbaka vård dygnet runt på ett ställe i Strömstad. Vi har idag ca 5.030 följare på nätet, hemsidan jourstromstad.se.
 6. Jour Strömstad har sedan april 2016 tillskrivit regionen med inledningsvis frågor rörande vården, hur skattemedlen används och senare förslag på pilotprojekt, en närakut i Strömstad. Detta har vi gjort efter att vi funnit att regionen/landstinget under våren 2017 beslutat att förutsättningslöst arbeta med frågan om ett flertal närakuter i Bohuslän för att avlasta akuten på NÄL i Trollhättan och undvika onödiga ambulanstransporter på 130 km enkel resa mellan Strömstad och NÄL.
 7. Vad gör VG regionen med alla skattepengar, totalt mellan 50-55 miljarder per år. VG regionen är den region som i vår jämförelse använder lägst andel till sjukvård, under 79 % till vården, jämfört andra regioner och landsting, exempelvis 84 - 90 %, vilket ger i SEK 5 miljarder i skillnad till nackdel för VG regionen.
 8. Exempel på frivilliga verksamheter som regionen sysslar med och som kostar 1,1 miljarder är bl.a Film i Väst, Göteborgsoperan, Göteborssymfoniker. Total personalkostnad för en sjuksköterska beräknar vi till, lön + sociala kostnader ca 350-400´ kr/år, filmbolaget 995.000 kr/anställd, orkestern 750.000 kr/anställd och operan 729.000 kr/anställd. Kvälls- och nattjour, närakut i Strömstad, kan kostnadsberäknas till ca 10 milj. kr/år. Ambulansverksamheten i Strömstad kostar ca 30 Mkr/år, här kan ca 20 % av kostnaden sparas enligt regionens egna uppgifter. Single responderbilen, som inte kör på sommaren, kostar ca 5 Mkr/år.
 9. 2016-11-24 röstade 39 fullmäktigeledamöter, av totalt 39 st, i Strömstad, Ja till Bättre samarbete mellan region och kommun när det gäller sjukvården i Strömstad.
 10. 2017-02-20 lämnade jourstromstad.se ett Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Strömstad om en Friskare vård i Strömstad. Vi hänvisade till KF beslutet 2016-11-24 och till Norrtäljemodellen, ett mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun gemensamt vårdbolag som driver Norrtälje sjukhus. Detta blev lösningen till alternativet att lägga ned sjukhuset.
 11. 2017-06-13 bildades en arbetsgupp bestående av en politiker från varje parti i Strömstad för att arbeta med regionen för att få vård dygnet runt i Strömstad på en enda plats.
 12. Något kort om VG regionens Krav- och kvalitetsbok. En av administration och politiker hemmasnickrad instruktion mall för upphandling av vårdtjänster. Denna KoK-bok har inte mycket med Hälso- och sjukvårdslagen att göra, lagens regler om vård till befolkningen, samtidigt som fördelning av landstingsskattemedel görs till tätorter och glesbygd, något som överhuvudtaget inte återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen. Detta får nu för 2018 till resultat att de 2 privata vårdcentralerna i Strömstad tappar 1,8 Mkr medan vårdcentralen i Tanum, där Strömstads 2 centraler medverkar i kvälls- och helgjour, får ytterligare 5 Mkr. Detta innebär rent konkret personalneddragningar i Strömstad på dagtid, 08.00-17.00, men förhoppningsvis mer personal i Tanum på kvällstid. Totalt får de 2 vårdcentralerna ca 55 Mkr per år i ersättning av regionen för vården 08.00-17.00 på vardagar av regionen. Strömstads invånare erlägger ca 300 Mkr per i landstingsskatt till regionen per år.
 13. Gränssjukvårdsförordningen (1962:390), rätt för oss i Strömstad att få vård i bl.a Halden, Norge, EU-direktiv som ger samma rätt till vård över gränsen.
 14. Befintligt avtal mellan Kalnäs sjukhus i Norge och VG regionen från år 2016, avser bl.a blåljus/akutmottagning, barnafödande, båtberedskap mm.
 15. Vårt nu till regionen och kommunen överlämnade förslag att lösa frågan om vård dygnet runt i Strömstad. Det finns sedan 2009 ett samarbetsavtal, samverkansavtal, om Samverkande sjukvård som kan byggas ut till Närakut på Strömstads sjukhus redan idag eller i morgon om viljan finns. Detta avtal har sedan tillkomsten 2009 utökats avseende uppgifter och ersättningar. Det är landstinget/regionen som betalar för de kostnader som kommunen tar på sig, dvs för det som landstinget inte "sköter".

En Närakut är en mottagning som Du kan åka till för akuta sjukdomstillstånd som buksmärtor, misstänkt propp i ben, akuta allergi besvär, större sårskador/sys, misstänkta arm- och benbrott/gipsning och hjärnskakning. Det vill säga många av de sjukdomstillstånd och skador som Du tidigare tvingats åka till NÄL i Trollhättan, 130 km, för att där vänta i timmar på akutmottagningen. På dessa närakuter finns specialistläkare i allmänmedicin och specialistsjuksköterskor. Här finns kompetens för barn och äldre. På alla närakuter finns röntgen och laboratorier för provtagning. Vi har ett tomt sjukhus med röntgen, laboratorie mm som bara väntar på att bemannas. Sjukhuset som är på 12.000 kvm och ägs av regionen står snart tomt till mer än 60 % och kostar landstingsskattemedel i drift och underhåll. Jfr pkt 4 ovan regionens beslut om närakuter för att avlasta bl.a akuten på NÄL.

 

Läs informationen från 1177 Sthlm