Stafettläkare är ett gissel för patienterna.

Socialstyrelsens statistik visar att besöken på landets akutmottagningar ökar och att det är gruppen patienter som borde få hjälp på vårdcentralerna som står för största ökningen.

Läs mer...

Jour Strömstad i media

Här hittar du länkar från olika typer av media. Vården är en stor fråga som berör alla men som inte alltid tas på allvar.

Läs mer...

Jour Strömstad lämnar kommunal arbetsgrupp

På förekommen anledning, artikel i Strömstads tidning 1 juli 2017 Undertecknad är jourstromstads representant i den av kommunpolitikerna valda gruppen i Strömstad som skall arbeta med vård-/jourfrågor i Strömstad dels på kort sikt/sommaren dels på lång sikt mot regionen.

Läs mer...