Många Strömstadsbor har tröttnat på den absurda situationen att en stad som har 50 - 60.000 fastboende och turister under sommarmånaderna inte ens kan erbjuda enklare sjukvård på kvällar och nätter och inte heller på helger. Därför har det nu bildats en aktionsgrupp för att protestera mot de neddragningar i tillgängligheten som skett efter den 1 april i år.

Kommunledningen har hittills inte visat något intresse för att hindra en sådan utveckling och därför vill vi genom en namninsamling fästa uppmärksamheten på hur allvarlig denna fråga är för såväl Strömstadsborna i allmänhet som barnfamiljerna i synnerhet.

Det skall inte vara nödvändigt att resa till NÄL med ett sjukt barn eller för att sy ihop ett skärsår på någon som råkat ut för en mindre olycka utom ordinarie öppettid på vårdcentralerna. På helger och nätter är det en 13 mils resa till NÄL som är alternativet.

Om du delar oron för den här utvecklingen kan du stödja arbetet att få till en ändring genom att skriva på protestlista här ovan.

Aktionsgruppen har tillsänt regionen skrivelser ”öppna brev” och avvaktar besked innan ytterligare åtgärder vidtas.